همواره در کنار شما هستیم...

کاربرد مدیریت زمان در فرایندهای فروش و بازاریابی

کاربرد مدیریت زمان در فرایندهای فروش و بازاریابی

یک مدیر فروش چگونه درمی‌یابد که آیا نیروی فروش شرکتش در حال صرف زمان کافی برای فعالیت‌های روبه‌رو شدن با مشتری است یا خیر؟ تقریبا در هر سازمانی، تیم‌ فروش از فعالیت‌های اجرایی بیش از حد و نداشتن زمان کافی شکایت می‌کنند. بیشتر شرکت‌ها یک رویکرد منسجم و واقعی برای حل این مساله ندارند. با یک مطالعه کوتاه برای شناسایی اینکه نیروی فروش چقدر زمان برای فعالیت‌های مختلف صرف می‌کنند، مدیر فروش می‌تواند درک بهتری از اینکه فروشنده‌ها چگونه روزهای خود را می‌گذرانند و فرصت‌هایی برای افزایش زمان فروش به‌دست می‌آورند، داشته باشد. یک هدف کلیدی در این مطالعه‌، شناسایی راههایی برای حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده است.
pnegah@


 736,    فقط تصویر