• ایران - خوزستان
  •   06133383344
  •   info@pnegah.ir

نفوذ در ذهن مشتری

حتما قبول دارید که بازاریابی و تبلیغات بسیار سخت‌تر شده است. همکاران و رقیبان شما احتمالا آن قدر زیاد هستند که مدام حواس مشتریان را پرت می‌کنند. پیام‌های بازاریابی کم‌رنگ‌تر شده است. توجه به تبلیغات کمتر شده است. حال اگر کسب‌و‌کاری کـوچـک با بـودجـه محدود تـبـلیغـاتـی دارید،

چگونه می‌توانید توجه مشتریان احتمالی را به خود جلب کنید و حتی باعث شوید از شما خرید کنند؟

پاسخ به این پرسش را با دانلود رایگان دوره آموزشی" نفوذ در ذهن مشتری" بدست می آورید.

رایگان

اعتبار : 7 روز
اضافه به کارت