مقالات

مقالات (19)

پنج شنبه, 14 فروردين 1399 18:29

چرا هدف گذاري نمي كنيم؟

دوشنبه, 04 فروردين 1399 16:29

تخفیف دادن، کاری درست یا اشتباه؟

پنج شنبه, 22 اسفند 1398 11:15

اعتماد، کلید ورود به ذهن مشتری

چهارشنبه, 21 اسفند 1398 07:28

زنجیر چرخ، برای کولاک اقتصادی

یکشنبه, 18 اسفند 1398 10:19

کرونا و کسب و کارها

پنج شنبه, 15 اسفند 1398 17:10

مدیریت موثر یا منتظر؟ (بخش دوم)

پنج شنبه, 15 اسفند 1398 17:01

مدیریت موثر یا منتظر؟ (بخش اول)